Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

EU-ministrarna konfererade om EU: s framtida energipolitik

Presskonferens efter EU-ministrarnas möte om energipolitiken. Från vänster, Miguel Arias CANETE, EU-kommissionär för klimatåtgärder och energi. I mitte, Kadri SIMSON, Estlands minister för ekonomi och infrastruktur. Foto:  Europeiska Unionen
Presskonferens efter EU-ministrarnas möte om energipolitiken. Från vänster, Miguel Arias CANETE, EU-kommissionär för klimatåtgärder och energi. I mitte, Kadri SIMSON, Estlands minister för ekonomi och infrastruktur. Foto: Europeiska Unionen
Published by
Markku Björkman - 19 dec 2017

EU: s energiministrar träffades måndagen den 18 december i ett försök att finna en gemensam ståndpunkt angående tre viktiga energidirektiv inför kommande hårda förhandlingar med Europaparlamentet, som väntas starta i början av nästa år, rapporterar EURACTIV.

Medlemsstaterna kom överens om fyra så kallade "allmänna ståndpunkter" innan förhandlingarna inleds nästa år med Europeiska kommissionen och parlamentet bakom stängda dörrar.

Samtalen i måndags började när ministrarna försökte komma överens om två elmarknadsdirektiv. Estland, vars EU-ordförandeskap upphör om några dagar, hoppas på en stark ställning i detta ärende, eftersom elmarknadslagarna är sedan länge en hjärtefråga för Baltikum.

Senare på eftermiddagen behandlades två lagar om förnybar energi och om styrelses uppgifter. Ministrarna lyckades komma överens om ståndpunkter på alla fyra texterna, men innehållet i de allmänna tillvägagångssätten kommer att avhandlas under tisdagen den 19 december.

EU: s energiminister kommer även senare att diskutera direktivet om förnybar energi. I denna fråga finns det emellertid många svåra problem att lösa.

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan