Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

SEK lanserar ny standard för solcellssystem

Bild: SEK Svensk Elstandard.
Bild: SEK Svensk Elstandard.
Published by
Sanna Kesselfors - 18 dec 2017

Svensk Elstandard (SEK) lanserar den nya standarden SS-EN 61724-1, som beskriver parametrar och system för övervakning för drift och underhåll och behandlar utrustning och metoder för att övervaka olika egenskaper hos en installation för solel, men även för att följa hur egenskaperna förändras.

Det kan finnas flera skäl att övervaka egenskaperna hos en installation med solceller. Man kan se prestandaförändringar hos enskilda paneler och upptäcka nya eller kommande fel. Man kan också använda data från övervakningen för att jämföra verkliga prestanda med de förväntade eller för att jämföra olika installationer med varandra.

Standarden definierar olika klasser för system för övervakning (monitorering), beskriver de olika parametrar som är aktuella och ger en vägledning till vilken utrustning som behövs. Både direkt uppmätta och beräknade parametrar behandlas.

Övervakning enligt SS-EN 61724-1 är knappast aktuell för mindre hushållsanläggningar. För större anläggningar, på några hundra kW och uppåt, kan en övervakning å andra sidan vara av stort intresse, bland annat för att ge underlag för förebyggande underhåll.

 SS-EN 61724-1, Solcellssystem – Prestanda – Del 1: Övervakning.  Ersätter den tidigare SS-EN 61724 från 1999, som upphör att gälla i april 2020. Med funktionen preview kan man för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. För vindkraft finns en liknande standard, SS-EN 61400-12-1.

 

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan