Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 16 2018
Latest News

ASRE fortsätter ansluta solenergianläggningar i Kina

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 18 dec 2017

ASRE, som är ett dotterbolag till SolTech, har anslutit ytterligare en solenergianläggning till elnätet i Kina och är nu uppe i totalt tjugotre anslutna anläggningar, motsvarande 24,47 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 39,2 miljoner kronor i intäkt och med god lönsamhet.

ASRE konsolideras i SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.

Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera.  Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne  får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND
Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera. Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND

"Norden först i världen på väg till elproduktion utan CO2- utsläpp"

"Enhetliga strukturer"

- Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av...