Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, sep, 21 2018
Latest News

ASRE fortsätter ansluta solenergianläggningar i Kina

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 18 dec 2017

ASRE, som är ett dotterbolag till SolTech, har anslutit ytterligare en solenergianläggning till elnätet i Kina och är nu uppe i totalt tjugotre anslutna anläggningar, motsvarande 24,47 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 39,2 miljoner kronor i intäkt och med god lönsamhet.

ASRE konsolideras i SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.