Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, sep, 21 2018
Latest News

Wealth Minerals börjar borra efter litium i Chile

Atacamas robusta natur döljer många rikedomar.  Wealth Minerals projektområde, som omfattar cirka 46 200 hektar, ligger i norra delen av Atacama Salar, i Region II i Chile. Företagets licenserade område ligger intill motorväg 23 som förbinder norra Chile med Argentina. Foto: Wiki, kredit: Romanceor
Atacamas robusta natur döljer många rikedomar.  Wealth Minerals projektområde, som omfattar cirka 46 200 hektar, ligger i norra delen av Atacama Salar, i Region II i Chile. Företagets licenserade område ligger intill motorväg 23 som förbinder norra Chile med Argentina. Foto: Wiki, kredit: Romanceor
Published by
Markku Björkman - 16 dec 2017

Efter en rad resultatrika geofysiska undersökningar i Chile vid Wealth Minerals´ Atacama-projekt, som genomfördes i år av exploatören, kommer företaget att inleda borrningar efter litium i början av nästa år.

Testerna identifierade flera omfattande sektorer, med höga salthaltsvätskor djupt under marken. Dessa zoner innehåller enligt företaget potentiella litiumbärande saltlösningar.

- Slutförandet av denna omfattande geofysiska undersökning var en viktig milstolpe för bolaget och det positiva resultatet motiverar oss att börja borra i testsyfte i området, säger Henk van Alphen, Wealth Minerals VD.

- Geofysiska resultat pekar på flera borrmål, mindre än 100 meter från ytan, som ligger i områdets södra del. Dessutom har de geofysiska testerna exponerat ytterligare borrmål som sträcker sig något djupare över ett område på mellan 10 och 15 kilometer. Dessa mål präglas av höga salthalter och består av litiumbärande saltsjöar, tillkännagav van Alphen i ett pressmeddelande.

Källa: Wealth Minerals