Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 16 2018
Latest News

Fortum driftsätter solkraftpark i Indien

Bild: Fortum.
Bild: Fortum.
Published by
Sanna Kesselfors - 14 dec 2017

I Tumkur District, Karnataka i Indien har Fortum nu anslutit Pavagada solpark på 100 MW. Anläggning är bolagets fjärde och hittills största solenergiprojekt och kommer att mer än dubbla Fortums totala solproduktionskapacitet i Indien, från 85 till 185 MW.

I april 2016 vann Fortum ett anbud om 100 MW av den totala kapaciteten på 500 MW som ingick i den omvända auktionen. Anbudet var en fast pristariff om 4,79 INR / kWh som löper i 25 år. Fortums 100 MW är den första delen av Pavagada solpark som är helt installerad och den ansluts nu till nätet.

-Vi är mycket nöjda över att vi nu anslutit vår fjärde solanläggning. Vi ser framemot att fortsätta utveckla vår verksamhet och utnyttja den kunskap och erfarenhet som vi erhållit i våra projekt, säger Kari Kautinen, SVP M&A och Solar and Wind development.

-Jag är särskilt stolt över att vi återigen har genomfört ett solprojekt i tid och enligt plan, säger Sanjay Aggarwal, VD, Fortum Indien.

Fortum har som mål att bygga en sol- och vindportfölj på gigawattnivå för att säkra företagets långsiktiga konkurrenskraft. I enlighet med företagets strategi strävar Fortum efter att investera mellan 200-400 miljoner euro i solprojekt i Indien. 

Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera.  Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne  får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND
Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera. Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND

"Norden först i världen på väg till elproduktion utan CO2- utsläpp"

"Enhetliga strukturer"

- Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av...