Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Ny rapport: Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

Fotograf: Fredrik Hjertling. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Fotograf: Fredrik Hjertling. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Published by
Sanna Kesselfors - 12 dec 2017

Sverige befinner sig i början på en dramatisk förändring bort från det beroende av fossila bränslen som präglat det senaste århundradet. Fossilfritt Sverige har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställt statistik som visar hur omställningen på många viktiga områden nu är på väg åt rätt håll.

- Många människor har ännu inte förstått vilken fart och kraft teknikutvecklingen har fått de senaste fem åren. Optimistiska prognoser för utvecklingen av förnybar energi har övertrumfas med råge och priset har rasat, Därför kan inte ens Donald Trump stoppa denna transformation som inte bygger på retorik utan på ekonomisk praktik, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Enligt Naturvårdsverkets statistik minskade de svenska utsläppen av växthusgaser med 1,6 procent under 2016 jämfört med året innan. För att nå riksdagens klimatmål om ett klimatneutralt Sverige 2045 måste minskningen accelerera och i rapporten ”Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige”, kan man se hur flera viktiga kurvor inom olika sektorer nu pekar åt rätt håll, att omställningen av el- och värmesektorn kommit långt och att flera tecken tyder på att även transportsektorn nu börjat röra sig åt rätt håll.

Exempel på vad statistiken visar: 
- Produktionen av solel har ökat från 1 till 45 gigawattimmar på fem år (2012-2017). Nivån är fortfarande låg men ökningstakten är exponentiell.

- Mellan 2006 och 2016 har produktionen av vindkraft ökat med faktor 15 och står nu för cirka 10% av den el vi använder i Sverige.

- Antalet laddstationer för elbilar har fyrdubblats på 2,5 år och var uppe i 1 032 st i juli 2017. 28% av dem tillkom första halvåret 2017.

- Priset på elbilsbatterier har mer än halverades mellan 2013 - 2016. (5 500 kr/kWh – 2500 kr/kWh)

- Andelen biodrivmedel ökade från 5% – 19% mellan 2011 - 2016. Nästan en femtedel av alla drivmedel som säljs är nu alltså biobaserade.

- Mängden textilier som återvinns har ökat med 1000 ton mellan 2006-2016 (5800-6800).

Alla trender går inte åt rätt håll och utsläppen från svenskarnas konsumtion ligger kvar på cirka 11 ton koldioxid/person/år vilket är samma nivå som i början av nittiotalet. För att omställningen ska fortsätta och ytterligare öka tempot krävs stora arbetsinsatser från både politik, näringsliv och privatpersoner. I rapporten lyfts också ett antal inspirerande exempel på lyckade initiativ från kommuner och företag fram.

- För att nå klimatmålen kommer det att krävas stora insatser framöver, och då är det extra viktigt att positiva trender lyfts fram som ett kvitto på att styrmedel och företagens innovationer faktiskt gör skillnad. Det ger mod och kraft till att ta de riktigt stora kliven som nu är nödvändiga. Siffrorna är från helåret 2016 och flera trender har redan ökat ytterligare vilket visar att vi står inför nödvändiga och sannolika teknikskiften inom ett antal områden. Sverige har redan kommit en bra  bit på vägen mot att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, så nu det är bara att öka farten, säger Svante Axelsson.

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan