Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Parans får solorder från Vasakronan

Fotograf: 3D.
Fotograf: 3D.
Published by
Sanna Kesselfors - 30 nov 2017

Parans har erhållit en order av fastighetsbolaget Vasakronan på Paranssystem, SP4, på ett demosystem för test och utvärdering.

Parans ska installera solljussystemet SP4 under första kvartalet 2018 i fastighetsägaren Vasakronans egna kontor i centrala Göteborg. Försäljningen är betydelsefull eftersom systemet ska testas och utvärderas i en relevant miljö och hos en betydande aktör i den svenska fastighetsbranschen. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter. Bolaget har ett starkt fokus på det moderna kontoret och människan som använder det. På kontoret visas innovativ teknik aktivit upp av Vasakronan vilket gör att Parans lösningar kommer att exponeras för intresserade.

Vasakronan har ett aktivitetsbaserat modernt kontor. Även på sådana kontor finns det rum som är belägna långt från fönster med begränsat naturligt ljus. Paransljuset kommer att spridas i entrén och receptionen samt i en gemsam lounge för att förse Vasakronans egna anställda med naturligt ljus och skapa välmående arbetsmiljöer med en bra ljusdynamik. Vasakronan har för avsikt att efter en första testperiod erbjuda detta inom sitt fastighetsbestånd.

-Att bolag som Vasakronan, med sin tydliga profil att människan på kontoret står i fokus, köper Paranssystem visar att vår lösning är helt rätt i tiden och viktiga kunder börjar få kännedom om våra produkter, säger Anders Koritz, Parans VD. Denna affär har potential att generera betydande merförsäljning. 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017.  

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...