Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, okt, 16 2018
Latest News

SolTechs solenergianläggningar genererar intäkter från Kina

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 30 nov 2017

ASRE, SolTechs dotterbolag, har anslutit ytterligare en solenergianläggning till elnätet i Kina och är nu uppe i totalt tjugotvå anslutna anläggningar, motsvarande 22,65 MW.

De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 36,9 miljoner kronor i intäkt och med god lönsamhet.

ASRE konsolideras i SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.

 

Om Kinasatsningen 
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer   på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard kronor.