Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Unik satsning ska skapa energilösningar i världsklass

Bild: Mälardalens Högskola.
Bild: Mälardalens Högskola.
Published by
Sanna Kesselfors - 27 nov 2017

Nu ska Mälardalens högskola (MDH) tillsammans med industri, delar av innovationssystemet och Energimyndigheten skapa energilösningar i världsklass. Med en totalbudget på 62,5 miljoner kronor kommer man att bygga upp en testmiljö där företag kan testköra och utvärdera nya energilösningar samt skapa en världsunik virtuell miljö över energiflödena i en hel stad, Västerås.

Samverkande parter är MDH, Mälarenergi, SynerLeap powered by ABB, Energimyndigheten, Studsvik, Create Business Incubator samt Stuns Stiftelse. Forskningsmedel kommer från ERUF, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det övergripande syftet med projektet ”Energilösningar i världsklass” är att öka resurseffektiviteten med ny klimateffektiv teknik, skapa en internationell konkurrenskraftig knytpunkt för lösningar som är energieffektiva samt skapa ett samproducerande nav som även inkluderar affärsutveckling och försäljning av innovativa energilösningar. Infrastrukturen ska ge företag med energilösningar möjlighet att bygga upp, testköra, utvärdera, förbättra och sedan sälja nya produkter och tjänster, nationellt och internationellt.

Projektet ska skapa strukturer, där innovatörer ska kunna utveckla och utvärdera prototyper i en mer kontrollerad miljö, bland annat MDH:s lab för aktiva byggnader. Den nya tekniken kan sedan testköras antingen i verkliga, fysiska byggnader som planeras just tillsammans med Energimyndigheten i Eskilstuna och av Mälarenergi i Västerås, eller i den infrastruktur som Studsvik öppnar upp i Nyköping. Ett av målen är också att underlätta processen från innovation till implementering på marknaden.

Parallellt har man även tagit höjd för att bygga virtuella testmiljöer, med ambitionen att koordinera flöden från till exempel trafik, vattenanvändning och energikonsumtion från olika områden i Västerås. Detta för att skapa en bild över stadens energiflöden. En sådan databas blir världsunik.

–Det här känns oerhört spännande och utmanande. Västerås är Sveriges energihuvudstad och det finns många starka företag och verksamheter inom energiområdet. Det känns därför helt naturligt att bygga upp en informationshub över energilösningar och energieffektivisering just här. Det skapar oändliga möjligheter för utveckling, säger Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid MDH och projektledare för ”Energilösningar i världsklass".

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...