Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Mines and Technology: stor ukrainsk litiumförekomst upptäckt

Presenterades på årets Mines and Technology i London. Litiumprov, som har tagits i Polokhivske norr om Odessa i Ukraina. Foto: Markku Björkman
Presenterades på årets Mines and Technology i London. Litiumprov, som har tagits i Polokhivske norr om Odessa i Ukraina. Foto: Markku Björkman
Oleksandr Poliakovsky berättade för deltagarna vid teknikmässan Mines and Technology om en ny stor litiumförekomst cirka hundrafemtio kilometer norr om ukrainska kuststaden Odessa. Foto: Markku Björkman
Oleksandr Poliakovsky berättade för deltagarna vid teknikmässan Mines and Technology om en ny stor litiumförekomst cirka hundrafemtio kilometer norr om ukrainska kuststaden Odessa. Foto: Markku Björkman
Published by
Markku Björkman - 29 nov 2017

I samband med Londons gruvkonferens och teknikutställning Mines and Technology informerade den ukrainska geologiforskaren, Oleksandr Poliakovsky, deltagarna om en ny stor litiumförekomst cirka hundrafemtio kilometer norr om kuststaden Odessa.

Litiummalmerna har upptäckts i 3 olika platser i berggrunden.

- Den första fyndigheten, som har undersökts är 550 meter lång och sträcker sig ner till 500 meters djup. Tjockleken varierar från 10 till 55 m. Den andra malmmassan finns på 300 meters djup, berättar Poliakovsky.

Enligt honom har den tredje fyndigheten undersökts till ett djup på 500 meter och har en längd på 350 meter.

- Godkända tidigare utforskade mängder av petalitisk litiummalm beräknas uppgå till över 37 miljoner ton, säger Poliakovsky.

- Det finns dessutom, sade Poliakovsky, en mängd större och mindre vägar i området.

Ekonomiskt sett präglas regionen vid fyndigheten en kombination av extraktions- och bearbetningsindustrier. Huvudsakligen produceras där granit-, sand- och lerjordrelaterade mineraler för tegelindustrin.

Regionen är tätbefolkad, ett faktum som säkerställer tillgången till utbildad arbetskraft. Strömförsörjningen är möjlig från SUB-stationsnätet som ägs av statliga bolaget "Dneprenergo".

Malmförädling sker genom gravitation-flotationsteknik. Vidare bearbetning förutsätter mottagning av litiumkarbonat, som används för produktion av aluminium, i glas- och keramikindustrin, och för mottagning av hydroxid, klorid, litiumbromid och metall-litium.

Anläggningens årliga produktion, baserad på tidigare uppskattningar och årlig produktivitet av malmen för tillverkning av gummi- och tekniska produkter, ligger på 94 000 ton.

De främsta skälen till varför man ska investera i Polokhivske litiumprojekt är enligt Poliakovsky:

- Den snabba ökningen av efterfrågan på två huvudsakliga litiumprodukter: litiumkarbonat (används i keramik och glasprodukter) och litiumhydroxid (används vid tillverkning av batteriladdning för elektroniska apparater);

- Den snabba tillväxten av vinster från företag som bedriver utveckling av litiumfyndigheter mot bakgrund av en snabbt växande efterfrågan på energilagringsrelaterade litiumprodukter.

- Den globala efterfrågan av elfordon gör att även efterfrågan på litium ökar.

- Lägre kostnader för arbetskraften i en europeisk region gör det lätt att nå både den europeiska och den globala marknaden.

- Allt detta gör Polokhivskes litiumfyndighet till ett av de mest attraktiva investeringsprojekten för utvinning och bearbetning av litium i Europa, säger  Poliakovsky.

 

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...