Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Tiundaskolan först med energilagring från miljövänligt batteri

Bild: Skolfastigheter i Uppsala.
Bild: Skolfastigheter i Uppsala.
Published by
Sanna Kesselfors - 29 nov 2017

Uppsala kommun Skolfastigheter blir först i Skandinavien med installation av energilagring med miljövänligt batteri.

Batterier som består av saltvatten och bomull installeras på Tiundaskolan i Uppsala, en byggnad som byggs enligt högsta möjliga energiklassificering. Batterierna ska lagra solenergi från skolans egen solelanläggning för att användas när den gör mest nytta.

Tiundaskolan i Uppsala byggs och certifieras enligt Miljöbyggnad energiklass guld. När skolan står klar hösten 2018 är det en energismart skola med den senaste tekniken inom miljövänlig energilagring som tar emot 1044 barn från förskola till årkurs nio.

Solelanläggningen på taket kommer att producera cirka 96 000 kilowatt per år vilket motsvarar ungefär 12 procent av skolans totala energiförbrukning. För att skapa jämnare energiförbrukning testar Skolfastigheter en ny typ av anläggning för energilagring. Batterier uppbyggda med saltvatten och bomull ska lagra energi som sedan kan användas vid andra tidpunkter, exempelvis nattetid eller undre perioder när solen inte skiner. Tekniken är ny och fördelarna är bland andra den låga miljöpåverkan vid tillverkning och sluthantering av batteriet. Storleken på solelanläggningen är 106 kWp och energilagringens kapacitet är 24 kilowatt.

- Med den här tekniken kan vi lagra energi vid överskott och nyttja exempelvis nattetid för att driva ventilation i byggnaden. Den ger oss också möjlighet att kapa effekttoppar vilket minskar kostnader för köpt energi, säger Micael Östlund, teknisk förvaltare på Skolfastigheter.

För att skolbyggnaden ska nå högsta miljöklassificering inom energiområdet har stom- och detaljlösningar utförts för att minimera värmeförluster. Detta kombineras med effektiva system för uppvärmning, ventilation, styrning av belysning och tidkanaler. Belysningen utgörs av ledbelysning med närvarocensorer och dagsljusstyrning som anpassar belysningen efter inkommande dagsljus. Ventilationen styrs med koldioxidmätare och närvarocensorer för ansvarsfull energiförbrukning och god inomhusmiljö.

- Tiundaskolan är den första grundskolan som Skolfastigheter bygger. Skolan är ett bra exempel på att Uppsala växer smart och hållbart, säger Annelie Johansson, vd för Uppsala kommun Skolfastigheter.

Projektet är en del av Skolfastigheters samarbete med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...