Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Förslag till indelning av det nordiska synkronsystemet i LFC-block

Förslaget är ett första steg i etableringen av den gemensamma skandinaviska balanseringsmodellen. Marknadens aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på förslaget. Foto: Pixabay, kredit: BlickPixel
Förslaget är ett första steg i etableringen av den gemensamma skandinaviska balanseringsmodellen. Marknadens aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på förslaget. Foto: Pixabay, kredit: BlickPixel
Published by
Markku Björkman - 26 nov 2017

Systemoperatörerna i Sverige, Danmark och Norge är eniga om en framtida modell för balansering av det nordiska synkronsystemet. De tre systemoperatörerna lägger nu därför fram ett gemensamt förslag på LFC-blockstruktur för konsultation, skriver Svenska Kraftnät i ett pressmeddelande.

Konsultationen gäller förslaget från Svenska kraftnät, Energinet och Statnett avseende indelning i LFC-block i enlighet med artikel 141(2) i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Förslaget täcker indelningen av LFC-block för det nordiska synkronsystemet.

Konsultationen sker enligt artikel 11 i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Konsultationen varar från den 24 november till 31 december 2017.

Målsättningen med konsultationen är att inhämta synpunkter på förslaget från marknadens aktörer. Efter konsultationen kommer systemoperatörerna värdera synpunkterna och uppdatera förslaget därefter.

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...