Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, okt, 16 2018
Latest News

ASRE tecknar solorder i Kina

Foto: Soltech
Foto: Soltech
Published by
Sanna Kesselfors - 20 nov 2017

SolTechs Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Ningbo TaiMao Bicycle Industry Co. Ltd. Detta är ASREs näst största order någonsin och samtidigt den tionde i staden Ningbo. 

Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 5 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 6,1 miljoner kronor. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 122 miljoner kronor.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka 5 hektar (cirka 50 000 kvm) och beräknas årligen producera cirka 5 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Parallellt med detta erhåller ASRE bidrag från provins- och centralregeringen i 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 39,65 miljoner kronor och anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.

 

- Ytterligare en kund i Ningbo – nu börjar vi få rejält fäste i staden som har över 10 miljoner invånare. I Ningbo är man dessutom snabba med att ansluta anläggningarna till nätet när dessa väl är färdigbyggda, vilket i sin tur betyder snabbare intäktsflöde för ASRE. Att projekten finns i samma stad ger även skalfördelar, men det ger bevisligen också mer och mer affärer genom nöjda kunder, kommenterar VD Frederic Telander.