Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

ASRE tecknar solorder i Kina

Foto: Soltech
Foto: Soltech
Published by
Sanna Kesselfors - 20 nov 2017

SolTechs Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Ningbo TaiMao Bicycle Industry Co. Ltd. Detta är ASREs näst största order någonsin och samtidigt den tionde i staden Ningbo. 

Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 5 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 6,1 miljoner kronor. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 122 miljoner kronor.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka 5 hektar (cirka 50 000 kvm) och beräknas årligen producera cirka 5 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Parallellt med detta erhåller ASRE bidrag från provins- och centralregeringen i 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 39,65 miljoner kronor och anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.

 

- Ytterligare en kund i Ningbo – nu börjar vi få rejält fäste i staden som har över 10 miljoner invånare. I Ningbo är man dessutom snabba med att ansluta anläggningarna till nätet när dessa väl är färdigbyggda, vilket i sin tur betyder snabbare intäktsflöde för ASRE. Att projekten finns i samma stad ger även skalfördelar, men det ger bevisligen också mer och mer affärer genom nöjda kunder, kommenterar VD Frederic Telander.

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...