Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, okt, 16 2018
Latest News

"Malmö har stor potential när det gäller solenergi"

Foto: Riksbyggen
Foto: Riksbyggen
Published by
Sanna Kesselfors - 20 nov 2017

Nyligen antog stadsbyggnadsnämnden två detaljplaner för Hyllie gällande två nya förskolor och en grundskola,  där en dem även pekas ut som ett pilotområde för att maximera lokal produktion av solenergi.

I takt med att Hyllie byggs ut med bostäder behövs också fler skolor, förskolor och annan allmän service. De två nya detaljplanerna är viktiga för att Hyllie ska kunna fortsätta växa. Den ena planen är en del av det nya kapitlet i Hyllies utveckling åt sydväst, mellan Sivåkersvägen, Almviksvägen och Citytunnelspåren. Här möjliggörs för en förskola, en grundskola, sporthall och 65 bostäder. Skoltomten är dimensionerad för cirka 600 elever.

Den andra planen gäller området sydost om Dagvattenparken och omfattar tre bostadskvarter med hus i 5–6 våningar, som ger förutsättningar för cirka 320–380 nya bostäder. Planen ger också möjlighet att bygga en förskola med plats för 140 barn på en tomt som angränsar till parken.

Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en förebild för hållbar stadsutveckling. I Hyllie gäller ett klimatkontrakt som säger att energiförsörjningen ska bestå av 100 procent förnybart. Bägge detaljplanerna har solenergi i åtanke, men området intill Dagvattenparken ska bli ett så kallat solkvarter. Det har valts ut som pilotområde för solenergi, för att det har extra stor potential för solenergiproduktion. I solkvarteret styr detaljplanen därför byggnadernas placering, höjder och taklutning för att på bästa sätt ta tillvara solenergin.

– Malmö har stor potential när det gäller solenergi och det ska bli lättare för små och stora fastighetsägare att sätta upp solpaneler. Vi påskyndar själva utbyggnaden av solceller på alla kommunens skolor och andra lämpliga byggnader och solkvarteret är ett sätt att visa hur långt kommun och fastighetsägare kan gå tillsammans, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– När barnen får ta allt större plats i Hyllie känns det naturligt att det sker på ett klimatsmart sätt, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.