Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Gotland kan bli först att omvandla sol- och vindkraft till drivmedel

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Published by
Sanna Kesselfors - 16 nov 2017

Om tekniken får finansiering kan Gotland bli först i landet som använder sol- och vindkraft som råvara för att tillverka drivmedel till bland annat bilar och båtar.  Samma sak gäller Cementas koldioxidutsläpp. Detta skriver nyhetssajten Helagotland.se. 

Projektet Power to gas, som bland annat ska lagra elkraft i gasform, har kommit långt i sin strävan att göra det här till verklighet.

– Tekniken är löst till nästan 100 procent, säger Bertil Klintbom, Region Gotland representant.

I januari ska en plan för hela projektet vara färdigt.

– Vem ska äga, vem ska driva, vem är huvudprojektägare, är frågor vi måste reda ut, säger han som kallar det ett industriellt projekt.

Deltar gör bland annat Region Gotland, Geab, Cementa och Swedegas. Nästa steg i arbetet är att hitta pengar för att bygga en anläggning.

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...