Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Skellefteå Kraft blir energileverantör till fyra kommuner

Foto: Paulina Holmgren
Foto: Paulina Holmgren
Published by
Sanna Kesselfors - 14 nov 2017

Från och med nästa år blir Skellefteå Kraft partner i energifrågor till kommunerna Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplog. Samarbetet innebär att leverera el till kommunerna men även konsultation kring energieffektivisering, solceller och laddstolpar.

Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplog har även tidigare gemensamt upphandlat elleverantör, men denna gång valdes ett nytt och bredare grepp. I stället för att bara upphandla en leverantör av kilowattimmar omfattar det nu ingångna avtalet även konsultation.

- Vi ville säkerställa att vi får de totalt sett bästa energilösningarna genom att kombinera upphandlingen av elförsörjning med lösningar för laddinfrastruktur, solenergi och energieffektiviseringar inom våra verksamheter, säger Patrik Sundberg, Skebo, som är en av de ansvariga för upphandlingen.

Tanken är att Skellefteå Kraft ska kunna ge strategiska råd i ett tidigt skede till exempel vid etablering av solenergianläggningar eller när laddstationer för elfordon skall anläggas. Dessutom faller kommunera under lagen om energikartläggning för stora företag vilket gör det relevant att upphandla en partner som kan erbjuda även detta.

- Vi är stolta över att ha vunnit en så framsynt upphandling i konkurrens med andra energiföretag i Sverige. Uppdraget passar väl in i Skellefteå Krafts framtidsarbete, det är en bra affär och ett kvitto på att kommunerna ser oss som en partner som kan bidra till deras utveckling, säger Peter Falkman, affärsenhetschef krafthandel Skellefteå Kraft.

Avtalet gäller från 2018 och fyra år framåt. Den fysiska elleveransen omfattar 125 GWh el som förbrukas i de fyra kommunernas över 2000 anläggningar.

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...