Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 14 2017
Latest News

Dramatisk ökning av förnybar energi som sol- och vindkraft

Foto: ABB
Foto: ABB
Published by
Sanna Kesselfors - 13 nov 2017

 Människans avtryck på jorden påverkar klimatet negativt och 2017 verkar bli det varmaste året sedan mätningarna startade. Efterfrågan på energi i världen kommer dessutom att öka med 58 procent fram till år 2040, enligt Bloomberg New Energy Finance.

Det positiva är dock att investeringarna i förnybar energi, som sol och vind, ökar dramatiskt. Samtidigt sjunker priset på solpaneler och vindkraftturbiner markant, vilket innebär att välståndet kan öka samtidigt som klimatet tar mindre stryk.

Kapaciteten i vindenergikällor har ökat med hela 1 000 procent under det senaste decenniet. Även priset på vindenergi har rasat tack vare högre och mer effektiva vindkraftverk. Nya innovationer kommer ständigt. Statliga stöd har också puttat innovationer och efterfrågan i rätt riktning.

Priset på solenergi har fallit ännu mer. Stora ytor i soliga länder täcks av allt mer effektiva solfångare. Investeringar görs i USA, Indien, Kina – och till och med i oljelandet Saudiarabien. Kapaciteten ökar exponentiellt, vilket gör framtiden ännu ljusare.

Enligt Bloomberg New Energy Finance bedömer man att vind och sol kommer att stå för drygt en tredjedel av världens elproduktion år 2040. Idag utgör dessa energikällor en tjugondel. I Tyskland bedöms tre fjärdedelar av all energianvändning vara förnybar 2040, i USA kommer den att vara 38 procent, i Kina 55 procent och i Indien 49 procent.

Det kommer också att bli billigare och enklare att lagra energi i batterier, vilket revolutionerar energimarknaden. Tillgången på el går att jämna ut över dygnet och stora avstånd. Elbilar rullar nu också ut ur fabrikerna tack vare de bättre batterierna.

Det här gör sammantaget att färre kolgruvor öppnar, eftersom de helt enkelt inte blir lönsamma. Eftersom kol är vanligt i stora länder som Kina och Indien har detta stor betydelse för utsläppen av biogaser.

Toppen för användningen av icke-förnybara energislag kommer inom tio år och sedan bedöms utsläppen minska med en procent årligen. Detta räcker dock inte för att bromsa växthuseffekten i den utsträckning som krävs för att hålla temperaturökningen på jorden under två grader. För att klara detta måste sol, vind och vatten bli ännu effektivare, billigare och mer utbrett.

Det stora energiskiftet kommer också innebära att maktförhållandena i världen förändras i grunden. Auktoritära oljeländer som Ryssland och Saudiarabien kommer att få se sina intäkter och sitt inflytande minska. Färre kommer att dansa efter deras pipa. Istället är det klimatsmarta företag och länder som har framtiden för sig.

 

Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov
Amerikanska ambassaden i Abuja, Nigeria var den andra amerikanska ambassaden för att utnyttja ren energi producerad av fotovoltaiska (PV) paneler. Den ursprungliga installationen 2008 var 100 kilowatt. Denna grupp utvidgades av ett andra projekt som slutfördes 2014, vilket ökade kraftproduktionen med 290 kilowatt, vilket resulterade i en total effekt på 390 kilowatt. Den totala anläggningen beräknas producera 405 megawatt-timmar per år. tillräckligt för att driva 37 genomsnittliga hem. Den inledande installationen beräknade en återbetalningsperiod på 4,5 år, och den nya installationen är beräknad till återbetalning på mindre än 7 år. Foto: kredit: U.S. Department of State, overseasbuildings.state.gov

Wärtsiläs solenergianläggning levererar el till en miljon hushåll i Nigeria

"Störst i Nigeria"

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på...