Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Energimyndigheten miljonsatsar på pilotprojekt för storskalig energilagring

Foto: Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)/Flickr/
Foto: Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)/Flickr/
Published by
Jessica Nejman - 26 okt 2017

SaltX Technologys ansökan för projektet ”Verifiering och demonstration av unikt energilagringsmaterial i storskalig pilotanläggning” har beviljats med bidrag från Energimyndigheten på 5,3 miljoner kronor.

Projektet genomförs tillsammans med Vattenfall, Göteborg Energi och Öresundskraft. Pilotanläggningen kommer att uppföras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin och användas för att verifiera och demonstrera SaltX EnerStore-teknologi i full skala under verkliga driftsförhållanden.

Pilotprojektet genomförs tillsammans med, förutom energibolagen, det ledande forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, teknikkonsulten SWECO samt Stockholms Universitet. Lagringskapaciteten för anläggningen är cirka 10 megawattimmar.

– Energimyndighetens bidrag är viktigt för oss och en viktig kvalitetsstämpel. Deras finansiella bidrag snabbar upp genomförandet genom att vi kan allokera mer resurser. Det betyder mycket när vi vill sprida SaltX världspatenterade teknologi för energilagring, säger Karl Bohman, vd för SaltX Technology.