Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

Energimyndigheten miljonsatsar på pilotprojekt för storskalig energilagring

Foto: Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)/Flickr/
Foto: Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)/Flickr/
Published by
Jessica Nejman - 26 okt 2017

SaltX Technologys ansökan för projektet ”Verifiering och demonstration av unikt energilagringsmaterial i storskalig pilotanläggning” har beviljats med bidrag från Energimyndigheten på 5,3 miljoner kronor.

Projektet genomförs tillsammans med Vattenfall, Göteborg Energi och Öresundskraft. Pilotanläggningen kommer att uppföras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin och användas för att verifiera och demonstrera SaltX EnerStore-teknologi i full skala under verkliga driftsförhållanden.

Pilotprojektet genomförs tillsammans med, förutom energibolagen, det ledande forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, teknikkonsulten SWECO samt Stockholms Universitet. Lagringskapaciteten för anläggningen är cirka 10 megawattimmar.

– Energimyndighetens bidrag är viktigt för oss och en viktig kvalitetsstämpel. Deras finansiella bidrag snabbar upp genomförandet genom att vi kan allokera mer resurser. Det betyder mycket när vi vill sprida SaltX världspatenterade teknologi för energilagring, säger Karl Bohman, vd för SaltX Technology.

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...