Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 25 2018
Latest News

Intresset för solceller är stort på Gotland

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 12 sep 2017

På Gotland står totalt 128 solcellsprojekt för tillfället stå i kö medan 221 har beviljats stöd för totalt 21,2 miljoner kronor.

– Det blir helt klart ett hinder att Geab måste säga nej till nya anslutningar av elproduktion på grund av kabeln, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen till Gotlands Tidningar.

– Gotland ligger långt framme när det gäller förnybar energi och intresset för att sätta upp solceller på Gotland är stort, särskilt på landsbygden säger hon.

– Gotlänningarna är bland de län som har sökt mest bidrag till solenergi i Sverige.

Regeringen vill satsa på att även privatpersoner ska få 30 procent i stöd, som företag. 390 miljoner kronor årligen under 2017- 2019 är avsatta.

– Det finns ett förslag på att ge ytterligare 200 miljoner kronor i höstbudgeten för att arbeta bort kön och sedan 915 miljoner kronor per år fram till 2020 för att öka takten i utbyggnaden, berättar Agneta Green.

Den uteblivna fastlandskabeln orsakar utmaningar.

– Det går dock att söka stöd för solceller utan att producera ut till nätet. Man behöver ha en elnätsanslutningspunkt i anslutning till en solcellsanläggning för att få stöd. Tolkningen av hur man nu gör den bedömningen utifrån den situation som uppkommit på Gotland är inte klar men jag hoppas att den kan lösas, säger Agneta Green.