Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 24 2018
Latest News

Ronneby kommun satsar på solevent

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay/HaraldBecker
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay/HaraldBecker
Published by
Jessica Nejman - 12 sep 2017

Ronneby kommun vill satsa på att informera invånarna samt öka intresset för egengenererad el. Som en del av detta anordnas en inforationskväll om solceller i Bräkne-Hoby.

Här kommer villaägare, lantbrukare och företagare få tips om hur man kan bli elproducent. Det blir information om tre exempel på solcellsanläggningar som finns i Bräkne-Hoby-trakten och vad deras ägare har för erfarenhet av dem. Tidigare på kvällen finns det också möjlighet att göra ett studiebesök vid en av anläggningarna - en nybyggd villa som har både solfångare och solceller.

Programmet består bland annat av:

* Studiebesök hos Thomas Håkansson och Lena Runesson vid deras ”nära noll-energihus” utanför Bräkne-Hoby.

* Lars Andrén, expert inom solenergi, föreläser om solcellsmarknaden idag, dimensionering och lönsamhet, hur man säljer sin överskottsel och även några ord om solfångare för varmvatten.

* Energi- och klimatrådgivare Magnus Olofsson berättar om tre solcellsanläggningar kring Bräkne-Hoby: ICA Nära, Håkan Mattissons gård i Evaryd och Håkansson/Runessons villa. Har solcellerna fungerat som det var tänkt? Två av ägarna deltar vid mötet.

* Information om bygglovsregler för solceller, hur solkartan på kommunens hemsida fungerar, hur kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa till och det ges tillfälle att ställa frågor till de medverkande.

Medarrangörer är Miljö- och energirådet och Naturbruksgymnasiet och kvällen genomförs med stöd av Energimyndigheten.