Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 23 2018
Latest News

Gotland präglas av ett kapacitetstak

Foto:  CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 11 sep 2017

Man kan spekulera i att Geabs tvärstopp även för solenergi är ett påtryckningsmedel i frågan om en ny elkabel till Gotland. Men samtidigt är det ju sedan tidigare känt att Gotland befinner sig nära det kapacitetstak som nuvarande infrastruktur innebär för elproduktionen på Gotland. Så inleder Mats Linder sin ledare i Gotlands Allehanda.

Mats lyfter frågan: Hur ska man se på en miljardinvestering som ska göras för att skapa utrymme för energiproduktion som också skapas med hjälp av subventioner? Samhällsekonomiskt är det ingen vinnare. Det försöker inte ens den tredje elkabelns anhängare hävda. När Svenska Kraftnät i maj plötsligt ändrade sina planer, med hänvisning till att kostnaden överstiger nyttan, så sade Lars Thomsson, som kombinerar rollerna som vindkraftsamordnare och centerpolitiker på ön:

– Det är ju inget nytt, den har aldrig varit lönsam. Det här har handlat om andra värden, som exempelvis att det är rimligt att ta tillvara på de goda resurserna för förnyelsebar energi som vi har på ön.

Till vilket pris som helst? Är en sådan investering ens positiv för miljön? Skriver Mats.

Så vem ska stå för notan? Svenska Kraftnät anser inte att det vore väl använda pengar. Varken Vattenfallägda Geab eller Region Gotland kan (eller vill) betala.

Lösningen, enligt Mats Linder, blir att regeringen får i någon form använda skattebetalarnas pengar, i så fall. Sannolikt inom ramen för det projekt som energiminister Ibrahim Baylan spelade ut i somras. Energimyndigheten utreder frågan om Gotland ska bli ett pilotprojekt för ett energisystem med 100 procent förnyelsebar energi.

Men i somras verkade Ibrahim Baylan (S) inte se någon koppling mellan projektet och kabeln. Till GA sade han:

– Nej, det är ett myndighetsbeslut. Det regeringen kan göra är att försäkra att hela Sverige alltid har tillgång till el. Gotlänningar kan känna sig trygga med elförsörjningen, med eller utan en till kabel.

Ledarskribenten skriver att det naturligtvis är pikant att Geab sätter stopp för solenergi dagen efter att regeringen tillkännagett en satsning på solenergi. Men för att ge lite proportioner så är regeringens solenergisatsning 500 miljoner kronor. Om Gotland skulle få ”sin” andel av detta, baserat på befolkning, så skulle det innebära knappt tre miljoner till Gotland, skriver Mats Linder.

”När Gotland behöver ny elförbindelse till fastlandet för att de gamla tjänat ut, så är det viktigt att den nya infrastrukturen blir ändamålsenlig. Men till den dagen hoppas jag i första hand på nya landvinningar i hur elsystem kan fungera och hur lagring av energi från förnyelsebara källor kan ordnas. Den som väntar på två miljarder från regeringen bör inte hålla andan”, avslutar Mats Linder.