Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 24 2018
Latest News

Undersökning visar att fyra av tio har intresse för solceller

Foto: Öresundskraft
Foto: Öresundskraft
Published by
Jessica Nejman - 07 sep 2017

85 procent av de villaägare i Helsingborg och Ängelholm som svarade i Öresundskrafts attitydundersökning om solceller hade en positiv åsikt.

Fyra av tio är intresserade av att skaffa solceller. Däremot är det lite si och så med kunskapen om solceller.

– Det ska sägas direkt att undersökningen är för liten för att dra generella slutsatser om villaägarnas attityder i Helsingborg och Ängelholm. Men den ger en fingervisning som är värdefull för oss nu när vi lanserat solcellspaket. Det säger Lisa Hägg, affärsutvecklare vid Öresundskraft.

85 procent hade en positiv attityd till solen som energikälla, följt av vatten (71), värme-pumpar (70), fjärrvärme (62) och vind (61).

Fyra av tio sade sig vara intresserade av att skaffa solceller till sin villa/radhus. Som skäl angavs främst ekonomi, i form av billigare el, och miljö.

– Bland de som ansåg sig ha kunskap om solceller så var skälet ”öka värdet på huset” mer framträdande, berättar Lisa Hägg. Men sådan kunskap ansåg sig bara två av tio ha.

Men åtta av tio vill ha nyckelfärdig installation, bara en av tio vill skruva själv.

– Man ska som sagt inte dra för stora växlar på undersökningen men de som svarat bekräftar det vi känner: en betydande andel av villa- och radhusägare kan tänka sig att skaffa solceller och synen på solen som energikälla är positiv.

Undersökningen omfattade 231 intervjuer och genomfördes av GfK i juni 2017 som en webbenkät bland villa- och radhusägare i Helsingborg/Ängelholm.