Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 24 2018
Latest News

Geab stoppar ny elproduktion på Gotland

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 06 sep 2017

Geabs vd Jan Karlsson meddelade nyligen att de stoppar all ny elproduktion till det gotländska elnätet, rapporterar P4 Gotland.

Orsaken ska vara att Gotland drabbats av allt fler strömavbrott och beslutet är ett sätt att trygga öns strömförsörjning. Hälften av avbrotten ska alltså bero på att sol- och vindelnätet på Gotland inte klarar att ta emot mer el än idag, såvida inte det går att skicka överskottsel till fastlandet.

Tidigare i år beslutade Svenska kraftnät att inte låta lägga någon ny elkabel till Gotland.

Stoppet gäller till exempel solceller så länge det skjuter ut el i nätet. Men man kan fortfarande ansluta om det bara är för egen konsumtion.             

– Vi vill inte orsaka strömavbrott för våra kunder, till exempel lantbrukare som har mjölkmaskiner eller för industrier med känslig produktion, säger Geabs vd Jan Karlsson.

Stoppet gäller från 1 november.