Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 16 2018
Latest News

Ytterligare 1,39 megawatt anslutet till elnätet i Kina

Peking, Kina. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Peking, Kina. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 06 sep 2017

SolTechs dotterbolag ASRE har anslutit ytterligare en solenergianläggning till elnätet och är nu uppe i totalt tjugo anslutna anläggningar, motsvarande 20,24 megawatt.

De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera drygt 33,8 miljoner kronor i intäkt och med god lönsamhet. ASRE konsolideras i SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.

Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera.  Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne  får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND
Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera. Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND

"Norden först i världen på väg till elproduktion utan CO2- utsläpp"

"Enhetliga strukturer"

- Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av...