Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 23 2018
Latest News

Järfälla upphandlar solceller till skolprojekt

Illustration över Jakobsbergsskolan i Järfälla kommun med solceller. Källa: Eneo/MyNewsDesk
Illustration över Jakobsbergsskolan i Järfälla kommun med solceller. Källa: Eneo/MyNewsDesk
Published by
Jessica Nejman - 06 sep 2017

Järfälla kommun har, som ett led i deras klimatarbete, tagit hjälp av Eneo Solutions som kommer installera solpaneler på tio kommunala fastigheter varav sju är skolor. Detta är den första offentliga upphandlingen i Sverige där elköpsavtal (internationellt känt som PPA, Power Purchase Agreement) för lokalproducerad solel upphandlas, skriver Eneo i ett pressmeddelande. Totalt kommer 770 kilowatt installeras.

– Vi såg över hur vi på bästa sätt skulle installera solceller och såg att det fanns andra vägar att gå än att äga panelerna själva. Upphandlingen med PPA innebär att vår förvaltning inte behöver lägga ner resurser på drift och monitorering av anläggningarna. Istället får vi ett fast pris per levererad kilowattimme som är lägre än priset som vi betalar för el från nätet, samtidigt som vi ökar mängden förnybar elproduktion lokalt i Järfälla, säger Emanuel Olofsson, driftschef i Järfälla kommun.

Projektet innebär att Järfälla kommun kommer närmare sitt mål om att öka den installerade effekten av egenproducerad förnybar el i fastighetsbeståndet till en megawatt innan år 2025. Satsningen syftar också till att inspirera både lokalsamhället och andra kommuner.