Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 25 2018
Latest News

Fler ska få stöd för installation av solceller

Foto: CC0 Creative Commons/Pixbay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixbay
Published by
Jessica Nejman - 05 sep 2017

Regeringen ökar nu solinvesteringsstödet med 200 miljoner för 2017 och 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Regeringen föreslår också en höjning av stödet till 30 procent av investeringskostnaden för alla stödmottagare, från dagens 20 procent, för hushåll som sätter upp solceller på taket.

– Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av regeringens solinvesteringsstöd. Därför lägger vi 200 miljoner kronor redan i höst och ytterligare 525 miljoner kronor nästa år för att ta bort kön och öka takten i utbyggnaden. Vi vill också göra det enklare att söka stödet, säger Isabella Lövin.

Genom att öka investeringsstödet och höja stödnivån hoppas regeringen att de köer som byggts upp hanteras samtidigt som utvecklingen gynnas så att fler hushåll installerar solceller på sitt tak. För att undvika att köer byggs upp på nytt kommer stödets utformning och ansökningsförfarande att ses över, i syfte att de förenklas. Regeringen har sedan tidigare gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag för bygglovskrav för solpaneler för att det ska bli snabbare och enklare.

Regeringen vill öka satsningen på solinvesteringsstödet med 525 miljoner kronor år 2018 från dagens 390 miljoner. Det är en ökning med 135 procent. Totalt kommer stödet ligga på 915 mkr per år 2018-2020. Redan 2017 ökar regeringen stödet med 200 miljoner kronor för att bättre kunna hantera de köer som har byggts upp.