Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 23 2018
Latest News

Halmstad lanserar informationssatsning

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 01 sep 2017

I år satsar Halmstads kommun extra mycket på att informera om möjligheterna med solel. Bland annat ges det en lunchföreläsning på temat i september.

– Solceller har sjunkit drastiskt i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare, säger Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare.

Förutom föreläsningar och information vid evenemang i staden, erbjuder kommunens energi- och klimatrådgivare fördjupad rådgivning direkt mot enskilda villaägare under året. Då utreds hushållets förutsättning för att skaffa solceller.

– Taket behöver inte ligga i perfekt söderläge, menar Pernilla Widstam. Öst och väst går också utmärkt, och ger till och med en bättre matchning mot konsumtionen eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket.

Informationssatsningen ingår i ett nationellt projekt för att informera villaägare om solceller på taket. Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten.