Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 23 2018
Latest News

”Sol som energikälla har börjat ta fart på riktigt”

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 01 sep 2017

Sedan den 1 juni och fram till slutet av augusti har solen skinit 761 timmar över stockholmarna. Om hälften av länets villaägare hade haft solpaneler på sina tak skulle det ha genererat en elproduktion på cirka 230 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

Enligt den senaste statistiken från Svensk Solenergi har Stockholm cirka 4,6 W installerad effekt per invånare, medan rikssnittet ligger på 10,7 W per invånare. Trots den låga nivån i Stockholm har den installerade effekten solceller mer än fördubblats sedan 2014.

– Sol som energikälla har börjat ta fart på riktigt i Sverige, både bland företag och privatpersoner. Det är något som vi på Bixia uppmuntrar och vi får allt fler småskaliga producenter som säljer sitt överskott genom oss, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har sommarens solstrålar genererat cirka 1700 kilowattimmar.

Omkring 60 procent av Sveriges el kommer idag från förnybara källor, skriver Bixia.

– Potentialen i solel är mycket större än man tror. Idag står solel för mycket liten del av den totala energiproduktionen. Men installationstakten ökar i takt med att priserna sjunker. Solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Matina Rosenberg.