Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 25 2018
Latest News

Sveriges största kontor drivs med 100 procent förnybar energi

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 31 aug 2017

Sveriges största nybyggda kontor på 97 000 kvadratmeter – så beskrivs SEB:s nya kontorshus i Arenastaden, som byggts av Veidekke med Fabege som beställare, rapporterar Byggvärlden.

- Det här är ett unikt projekt, en stad i staden med plats för 4 500 människor och en fantastisk utmaning, säger Alessandro Ripellino, ansvarig arkitekt till Byggvärlden.

- Det är en stor och tät byggnad, men den fick inte bli en koloss, så vi delade upp den i tre stadskvarter som binds samman så man får ett flöde genom huskropparna.

Viktiga punkter för SEB var en attraktiv miljö, både invändigt och utvändigt, en levande stadsdel med bra kommunikationer.

- Vi ville också sitta i ett hållbart hus och få ner våra kostnader. Tidigare satt vi på fyra adresser och trots att vi sitter kvar på Kungsträdgårdsgatan får vi en betydligt lägre hyreskostnad genom flytten från Rissne och de två fastigheterna vid Sergels torg, säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB.

Cirka 2 500 medarbetare flyttade in i maj 2017 och övriga 2 000 kommer att flytta in i maj 2018.

- Huskropparna med de profilskapande namnen S, E och B har en varsin atriumgård, där mittenhuset som är störst har störst ljusgård uppdelad i två delar med en hörsal i mitten som är husets hjärta. Entrén ligger i anslutning och det finns också en stor trappa som leder ned till de gemensamma funktionerna som motionshall, gym och 1 200 cykelparkeringar, säger Alessandro Ripellino.

Hållbarhet är också en röd tråd i bygget. Kontorsbyggnaden miljöklassas enligt miljöcertifieringen Breeam nivå Excellent. Den ställer höga krav inom områdena hälsa, inomhusmiljö, energi, transport, vatten, avfall, föroreningar, mark, ekologi och material. Det är en certifiering som täcker hela byggprocessen och färdigställd byggnad samt närmaste omgivning.

Det nya kontoret har en låg energianvändning som ligger under 40 kWh/kvm vilket betyder 50 procent bättre än nyproducerad standard. Energin som förbrukas är 100 procent förnybar, där bland annat energin från 1 000 kvadratmeter solceller ingår.

 

Om - SEB:s kontorshus

Yta: Cirka 72 000 kvm LOA/97 000 kvm BTA. Antal våningar: 7-14.

Antal arbetsplatser: Cirka 4 500. Inflyttning: Maj 2017, maj 2018. Projektkostnad: Cirka 2,4 miljarder kronor. Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter (plan och design), Krok & Tjäder (bygghandlingar). Totalentreprenör: Veidekke. Byggstart: Oktober 2014. Miljöcertifiering: Breeam, nivå Excellent. Inredningsarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor. Byggherre: Fabege.