Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 24 2018
Latest News

Debatt om och hur solelen ska byggas ut i Göteborg

Göteborg. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Göteborg. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Published by
Jessica Nejman - 31 aug 2017

I en debattartikel i Göteborgs-Posten, manar författarna Gunnar Isaksson, Hugo Norell och Kerstin Hamberger aktiva i Klimatsamling om en snabbare omställning för att nå stadens miljömål.

Det är väldigt bråttom med en omställning om vi ska nå stadens klimatmål, skriver bland andra Gunnar Isaksson, Klimatsamling.

I en debattartikel 12/8 efterlyste författarna en snabbare utbyggnad av solel i Göteborg. Svar kom från en representant för Vänsterpartiet. Ellinor Karlsson (V) som sitter i styrelsen för Göteborg Energi och hon skriver att de rödgröna i Göteborg utreder möjligheterna att bygga solcellsparker i Göteborg med finansiering från bland annat gröna obligationer och andelsköp. Hon skriver också att Vänsterpartiet har föreslagit att riksdagens budget ska skilja på långsiktiga investeringar och löpande verksamhet och på så sätt få bort ett av hindren för förnybara investeringar.

Klimatsamling vill nu fråga övriga partier: Vilka förslag lägger ni för en snabb utbyggnad av solenergi? Och vilka övriga förslag har ni för att underlätta investeringar i fossilfri energiproduktion?

Utsläppstrenden är inte sjunkande, menar författarna och det går inte att räkna med att uppnå målet. Frågan om att snabbt bygga ut fossilfri energiproduktion är alltså avgörande för att nå Göteborgs klimatmål, så många göteborgare är nog intresserade av vilka förslag de politiska partiernas har om det, avslutar författarna.

 

Klimatsamling är ett initiativ för att samla alla i Göteborgsområdet som är eller vill bli engagerade i klimatfrågan och som vill skapa opinion för en hållbar klimatpolitik.