Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 19 2018
Latest News

”Att installera solenergi har aldrig varit så fördelaktigt som nu”

Foto: Pixabay Licens/creative commons
Foto: Pixabay Licens/creative commons
Published by
Jessica Nejman - 07 aug 2017

Ljusnarberg hamnar på 73:e plats bland Sveriges 290 kommuner med 15,6 W per invånare. Lindesberg ligger på 139:e plats, Hälle fors hamnar på 246:e plats, rapporterar ETC Bergslagen.

- Att installera solenergi har aldrig varit så fördelaktigt som nu, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Han menar att solceller är en nödvändig del av omställningen om Sverige ska vara fossilfritt till 2040.

- Solceller är i dag den snabbast växande fossilfria energiformen och den som installerar solceller får 60 öre i skatteavdrag per kilowattimme som exporteras ut på det gemensamma elnätet och 30 procent av installationskostnaden i bidrag, och så finns möjligheten att få elcertifikat som kan säljas på den öppna marknaden, säger Svante Axelsson.

Genomsnittet per kommun i Sverige är 10,7 W per invånare, skriver ETC Bergslagen. Ljusnarberg ligger över genomsnittet med sina 15,6 W medan Lindesberg producerar 8,8 W och Hällefors 2,3 W per invånare. Det ska jämföras med att den genomsnittliga elförbrukningen per hushåll i Sverige var cirka 6 600 kWh år 2015 enligt Energimyndigheten.

- Jag tycker att kommunerna borde underlätta för sina invånare att installera solceller genom att hjälpa till med byråkratin och bygglovsproceduren, säger Svante Axelsson.