Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, sep, 21 2018
Latest News

Skärpta kriterier för Miljöbyggnad 3.0

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/jingoba
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/jingoba
Published by
Jessica Nejman - 22 jun 2017

Med Miljöbyggnad 3.0 har kriterierna skärpts, rapporterar Byggvärlden. Jämfört med den tidigare versionen krävs bland annat investering i ny förnybar energi för att nå betyget Guld.

- Alla kriterier i den nya versionen är förändrade eller förtydligade så att de stämmer med nya regler eller med hur framkantsföretagen arbetar idag. Flera kriterier har skärpts så att Miljöbyggnad är ännu mer pådrivande i hållbarhetsarbetet, säger Åsa Wahlström, projektledare för Miljöbyggnad 3.0 till Byggvärlden.

- Alla krav är nu baserade på funktionskrav. Inom energiområdet är Miljöbyggnad 3.0 omstrukturerad för att förtydliga hur sambandet mellan klimatskärmens prestanda, installationernas prestanda och andel förnybart.

- Fler byggnadsmaterial (även installationer) ska deklareras och fler farliga ämnen ska fasas ut som hormonstörande ämnen, riskminskningsämnen och emissioner från material. Dessutom införs en ny indikator som bedömer stommens och grundens klimatpåverkan, huset ska inte bara ha liten miljöpåverkan när det är i drift, utan val av material som byggs in från början ska också beaktas, säger Åsa Wahlström.

SGBC, Sweden Green Building Council, kommer att uppmärksamma de första projekten som är först med att registrera sig i Miljöbyggnad 3.0. De ska då få 50 procent rabatt på sina registreringar.

- Det är många som hjälpt oss att ta fram de nya kriterierna och visat stort engagemang till att få Miljöbyggnad till en måttstock för hållbarhetsfrågor. Nu är det SGBC:s roll att ge tillbaka och uppmärksamma de som sedan går vidare och gör skillnad direkt i projekt och därmed bidrar till våra miljömål, säger Åsa Wahlström.