Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 25 2018
Latest News

Tunnfilmssolceller pryder nyskapande byggnad

Illustration: AG Arkitekter
Illustration: AG Arkitekter
Published by
Jessica Nejman - 16 maj 2017

Installationen av solceller på fasaden till parkeringshuset Flustret utförs av Glacell.

En del av den så kallade nyskapande entrébyggnaden till stadsdelen Vallastaden i Linköping. 520 ramar av totalt 1303 installeras med tunnfilmssolceller och monteras i ett mönster.

Panelerna utförs med genomfärgat glas i olika kulörer, men på grund av transparensen får solcellerna lägre effekt.

Fasaderna i öster, söder och väster ska kläs med solceller och energin de alstrar, beräknad till 55 megawattimmar el per år, ska bland annat försörja fasadbelysningen.

Flustret har ritats av AG Arkitekter och är ett samarbete mellan det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors, Dukatens Parkering och Tekniska verken.